Adelboek

In de begin jaren van de BAK van Boemeldonck werd er besloten dat er een “Grootboek van Adel” moest worden bijgehouden. Hierin moesten alle namen van gedecoreerden, samen met een korte motivatie worden opgeschreven.  Sinds die tijd is het beheren van de voorraad onderscheidingen, evenals het invullen en bijhouden van het Adelboek de taak van de Major Domus. Vroeger was het Adelboek daadwerkelijk een boek, maar in de loop der jaren is deze gedigitaliseerd. Sinds 2012 bestaat het niet meer op papier, maar wordt het volledig digitaal bijgehouden.