B.A.K. Bestuur

Het bestuur is het uitvoerend orgaan van de Senaat en heeft de directe leiding bij de organisatie en uitvoering van de karnavalsactiviteiten. Ook is het bestuur onder meer verantwoordelijk voor de benoeming van Prins, Hofdames en het Prinselijk gevolg. Het bestuur bestaat momenteel uit 7 personen, inclusief voorzitter, secretaris (SIK) en penningmeester. 

Voorzitter

Thomas van Gool

Vicevoorzitter

Arjan van Gils

SIK

Robbert Janssen

Penningmeester

Carlo Schoenmakers

Bestuurslid

Mark Verheijen

Bestuurslid

Niels Fasen

Bestuurslid

Jessica Spronk