Gouden Boemel voor Nancy Giesbergen en Lars Lauwen

Vanmiddag tijdens de afscheidsreceptie van Nancy Giesbergen en Lars Lauwen in Marktzicht, zijn beide bestuursleden na een periode van respectievelijk 15 en 12 jaar in het bestuur van de BAK van Boemeldonck onderscheiden met de Gouden Boemel.

Nancy heeft met name haar stempel gedrukt op het jeugdkarnaval van Boemeldonck. Dit onderdeel was in het verleden ‘ondergeschikt’ aan de overige karnavalsactiviteiten. Nancy heeft er met haar commissies voor gezorgd dat de jeugd een speerpunt is geworden voor Boemeldonck zodat we in lengte van jaren nog kunnen genieten van karnaval in Boemeldonck.

Lars is van de 12 jaar in het bestuur 11 jaar penningmeester geweest. Een rol die hem op het lijf geschreven is. Hij heeft er mede voor gezorgd dat de omzet in die periode 40% toe is genomen en dat alternatieve bronnen van inkomsten zijn aangeboord (schooiwagen, club van 111, vriendenpinnen en in zijn laatste jaar de JOB).

Ook was hij als oud bouwer betrokken bij de Bouw Advies Commissie, een commissie met eigenwijze bouwers die niet altijd even gemakkelijk is in onderhoud.

Ofwel beiden hebben grote impact gehad op het Boemeldoncks karnaval en het bestuur van de BAK van Boemeldonck is trots dat Nancy en Lars zich kunnen voegen bij de Gouden Boemels van Boemeldonck!