Over ons

De organisatie van de BAK

Als Beeckse Algemene Karnavalsstichting (kortgezegd: de BAK) zijn we de overkoepelende organisatie binnen het Boemeldonckse karnaval. Het is ons doel om van Boemeldoncks karnaval een hoogstaand feest te maken, vol creativiteit, leut en verbroedering. Dat doen we voor, door en mét iedereen. Met de clubs, kapellen en andere vierders, of ze nu jong van lijf of jong van geest zijn.

Wat is het doel van de B.A.K.?

De B.A.K heeft tot doel het bevorderen van de mogelijkheid voor iedere inwoner van Boemeldonck om karnaval te vieren. De BAK is de overkoepelende organisatie van alle karnavalsvierders, karnavalsclubs en kapellen in Boemeldonck. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor verschillende leeftijden en doelgroepen. Zowel activiteiten voor specifieke groepen, zoals bijvoorbeeld de seniorenmiddag en de kindermiddag, maar ook activiteiten voor iedereen, zoals de Grote Optocht. Ook worden initiatieven ondersteund van anderen die het doel onderschrijven.


Het Prinselijk Gevolg
De Prins

Karnaval in Boemeldonck wordt voorgegaan door de Prins. Ieder jaar hebben we een nieuwe Prins die bekend wordt gemaakt op de Prinsenzitting.

De Hofdames

De Hofdames vergezellen de Prins en maken er een vrolijk feest van. Op de Prinsenzitting maken we bekend wie dit seizoen de twee Hofdames zijn.

De Raad van Elf

Deze elf mannen maken deel uit van het Prinselijk gezelschap. Ze staan onder leiding van een Kapitein en Adjudant. Ze kunnen goed feesten én steken hun handen uit de mouwen om een bijdrage te leveren aan Boemeldoncks karnaval.

De Dansmarietjes

Ieder jaar maken zeven nieuwe Dansmarietjes hun opwachting. Deze enthousiaste meiden laten graag hun danskunsten zien, hierbij worden ze bijgestaan door hun Begeleidsters.

Het Gevolg

Het Gevolg bestaat uit verschillende leden met speciale taken, te herkennen aan hun bijzondere uniformen. Zo ondersteunt de Major Domus de Prins met raad en daad. De Opper Ordebewaarder zorgt voor een ordentelijk verloop van de bezoeken die de Prins aflegt. De Opperplissie is verantwoordelijk voor een veilige verplaatsing en de Hoffotograaf legt alle belangrijke en karnavaleske gebeurtenissen vast op de gevoelige plaat. De Hofmachinist bestuurt de Boemeltrein, de Hofnar brengt een lach op ieders gezicht en de Hoflivreiers zorgen ervoor dat niemand hoeft uit te drogen.

De Hofkapel

De hofkapel verzorgt de muzikale ondersteuning bij bezoeken van de Prins en het Prinselijk gevolg en bij vele andere BAK-activiteiten. De hofkapel staat onder leiding van de hofkapelmeester. Heb je interesse om lid te worden van de hofkapel? Neem contact op.

In het Smoelenboek vind je de namen van deze Boemeldonckers.

De BAK-organisatie

Achter de schermen is het de BAK-organisatie die enthousiast haar bijdrage levert aan het karnaval in Boemeldonck. De organisatie is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

De Senaat

De Senaat is het overkoepelend bestuur van de karnavalsstichting. De Senaat bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de clubs, kapellen, bevolking, medewerkers en de leden van het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur

Het bestuur is het uitvoerend orgaan van de Senaat en heeft de directe leiding bij de organisatie en uitvoering van de karnavalsactiviteiten. Ook is het bestuur onder meer verantwoordelijk voor de benoeming van Prins, Hofdames en het Prinselijk gevolg. Het bestuur bestaat momenteel uit 7 personen, inclusief voorzitter, secretaris (SIK) en penningmeester.

De commissies

Voor iedere taak en/of activiteit heeft de BAK een commissie in het leven geroepen om het dagelijks bestuur te ondersteunen. Er zijn meer dan 50 commissies, ieder onder leiding van een eigen President.

Afgevaardigden van de clubs

De afgevaardigden van de clubs zijn lid van de Senaat en organiseren bijvoorbeeld de jaarlijkse fietstocht met 11-11, het feest voor de bouwadressen, de open dag van de bouwschuren en het clubfeest.

In het Smoelenboek vind je ook de namen van deze Boemeldonckers.