Over ons

De organisatie van de BAK

Als Beeckse Algemene Karnavalsstichting (kortgezegd: de BAK) zijn we de overkoepelende organisatie binnen het Boemeldonckse karnaval. Het is ons doel om van Boemeldoncks karnaval een hoogstaand feest te maken, vol creativiteit, leut en verbroedering. Dat doen we voor, door en mét iedereen. Met de clubs, kapellen en andere vierders, of ze nu jong van lijf of jong van geest zijn.

De officiële missie die we hieraan verbinden is:

Wij organiseren en ondersteunen een verzorgd en verantwoord karnavalsfeest waar alle Boemeldonckers plezier aan hebben en trots op kunnen zijn. Hierbij betrekken we de verschillende groepen, maken ze enthousiast en verbinden ze met elkaar. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de jongste generaties, we geven de liefde voor het Boemeldoncks karnaval door zodat de Boemel kan blijven rijden. Samen maken we Boemeldonck!

Bij het organiseren van een geweldig karnavalsseizoen komt veel kijken. Gelukkig kunnen we rekenen op de onvermoeibare inzet van het Prinselijk Gevolg en de BAK-organisatie. We stellen ze graag aan je voor.

Het Prinselijk Gevolg

De Prins

Karnaval in Boemeldonck wordt voorgegaan door de Prins. Ieder jaar hebben we een nieuwe Prins die bekend wordt gemaakt op de Prinsenzitting.

 

De Hofdames

De Hofdames vergezellen de Prins en maken er een vrolijk feest van. Op de Prinsenzitting maken we bekend wie dit seizoen de twee Hofdames zijn.

 

De Raad van Elf

Deze elf mannen maken deel uit van het Prinselijk gezelschap. Ze staan onder leiding van een Kapitein en Adjudant. Ze kunnen goed feesten én steken hun handen uit de mouwen om een bijdrage te leveren aan Boemeldoncks karnaval.

 

De Dansmarietjes

Ieder jaar maken zeven nieuwe Dansmarietjes hun opwachting. Deze enthousiaste meiden laten graag hun danskunsten zien, hierbij worden ze bijgestaan door hun Begeleidsters.

 

Het Gevolg

Het Gevolg bestaat uit verschillende leden met speciale taken, te herkennen aan hun bijzondere uniformen. Zo ondersteunt de Major Domus de Prins met raad en daad. De Opper Ordebewaarder zorgt voor een ordentelijk verloop van de bezoeken die de Prins aflegt. De Opperplissie is verantwoordelijk voor een veilige verplaatsing en de Hoffotograaf legt alle belangrijke en karnavaleske gebeurtenissen vast op de gevoelige plaat. De Hofmachinist bestuurt de Boemeltrein, de Hofnar brengt een lach op ieders gezicht en de Hoflivreiers zorgen ervoor dat niemand hoeft uit te drogen.

 

De Hofkapel

Karnaval is niet compleet zonder de muziek van de Hofkapel. Onder leiding van de Hofkapelmeester spelen zij een breed repertoire. Of het nu een bekende klassieker is of een moderne plaat, de voetjes gaan gegarandeerd van de vloer.

In het Smoelenboek vind je de namen van deze Boemeldonckers.

 

De BAK-organisatie

Achter de schermen is het de BAK-organisatie die enthousiast haar bijdrage levert aan het karnaval in Boemeldonck. De organisatie is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

 

De Senaat

Dit is het hoogste orgaan binnen de BAK. De Senaat komt vier keer per jaar samen, stippelt de algemene beleidslijnen uit en neemt belangrijke besluiten over zwaarwegende karnavalszaken. In de Senaat vind je afgevaardigden van de clubs, de bevolking, de Hofkapel, de Raad van Elf, het Gevolg en de stille medewerkers. Ook het dagelijks bestuur maakt deel uit van de Senaat.

 

Het dagelijks bestuur

Dit orgaan is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. Hiermee geven ze invulling aan de beleidslijnen die de Senaat heeft vastgesteld. Het dagelijks bestuur bestaat uit een Voorzitter, Vicevoorzitter, Secretaris (Sik), Penningmeester en vier Bestuursleden. Het dagelijks bestuur onderhoudt de contacten met de clubs, kapellen, sponsoren, overheden, leveranciers en iedereen die bijdraagt aan het Boemeldoncks karnaval.

 

De commissies

Voor iedere taak en/of activiteit heeft de BAK een commissie in het leven geroepen om het dagelijks bestuur te ondersteunen. Er zijn meer dan 50 commissies, ieder onder leiding van een eigen President.

 

Afgevaardigden van de clubs

De afgevaardigden van de clubs zijn lid van de Senaat en organiseren bijvoorbeeld de jaarlijkse fietstocht met 11-11, het feest voor de bouwadressen, de open dag van de bouwschuren en het clubfeest.

In het Smoelenboek vind je ook de namen van deze Boemeldonckers.