Grote optocht – Plan B

Plan B “slechte weersomstandigheden” optochten Boemeldonck in vergunningaanvraag meegenomen voor karnaval 2024

Na het jaar van de storm (2020), waardoor de Grote Optocht niet heeft kunnen rijden, is samen met de “Denktank Storm” hard gewerkt aan een “Plan B slechte weersomstandigheden.” Deze denktank bestond uit diverse optochtdeelnemers (van A tot E deelnemers) en leden BAK-bestuur als opdrachtgever.

Scenario’s Plan B

In Plan B zijn diverse scenario’s uitgewerkt, mocht de optocht niet door kunnen gaan door slechte weersomstandigheden. Mogelijke alternatieve data zijn in kaart gebracht en voors en tegens zijn uitgebreid besproken met de optochtdeelnemers. Daar zijn uiteindelijk een aantal scenario’s uitgekomen die realistisch geacht worden.
Voor de Grote Optocht zijn dit karnavalszaterdag, karnavalsdinsdag en de zaterdag na karnaval. Welke dag hangt af van de omstandigheden. Ook voor de Kinderoptocht zijn er alternatieven mocht het weer te slecht zijn (slecht weer = windkracht 6 of hoger).

Naast de diverse scenario’s is er ook ruim aandacht besteed aan het stuk crisiscommunicatie en hoe op de meest effectieve manier te communiceren met en tussen de optochtdeelnemers en de organisatie.

Om te kunnen rijden is natuurlijk een vergunning nodig. De alternatieve dagen zijn meegenomen in de vergunningsaanvraag bij gemeente Breda. Ook op de alternatieve dagen moeten zaken geregeld worden en faciliteiten beschikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de hekken langs de optochtroute en portofoons voor de communicatie. Dit is en wordt afgestemd met de verschillende leveranciers.

Gezocht: verkeersregelaars

Een belangrijk element in het kader van veiligheid en essentieel om een vergunning te verkrijgen zijn voldoende gecertificeerde verkeersregelaars.

Op de reguliere (optocht)zondag komen deze personen altijd uit Zundert dus dan zijn we voorzien. Echter, wanneer de Grote Optocht op een andere dag gereden wordt kan Zundert ons logischerwijs maar beperkt helpen. Daarom hopen wij dat ook jij een gecertificeerd verkeersregelaar wil worden en stand-by wil staan op de alternatieve dagen mócht plan B in werking treden.

Om gecertificeerd verkeersregelaar te worden moet men online bij SVNL een examen doen. Het is gratis en duurt niet langer dan een uurtje. Om te kunnen fungeren als verkeersregelaar in de Grote Optocht van 2024 moet dit certificaat uiterlijk zaterdag 27 januari behaald zijn. Wanneer je een mail stuurt naar sik@boemeldonck.nl geven we je de link naar de website en na het doorlopen van het examen ben je meteen gecertificeerd. Daarnaast vragen we je aan te geven op welke alternatieve dag(en) jij je beschikbaar stelt als verkeersregelaar.

Thomas van Gool, voorzitter BAK van Boemeldonck licht toe: “We hopen natuurlijk dat het nooit nodig gaat zijn, maar laten we er samen voor zorgen dat als de omstandigheden erom vragen we ook op alternatieve dagen de Optochten kunnen rijden. Mogen we in geval van nood op u rekenen als verkeersregelaar op een of meerdere van de alternatieve dagen?”

Documenten

Op de website boemeldonck.nl kun je in de bibliotheek diverse bestanden downloaden:

Scenario’s Grote Optocht Plan B

Scenario’s Kinderoptocht Plan B 

Checklist bouwclubs bij in werking stellen Plan B